Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. Myślenice - przyłącza wodociągowe, rury kanalizacyjne - Oferta

Nasza firma oferuje

Budowa obiektów i roboty drogowe

 • budowle inżynierskie lądowe
  • roboty montażowe sieci wodociągowych zewnętrznych wraz z przepompowniami wody i zbiornikami wodnymi
  • roboty montażowe sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z budową oczyszczalni ścieków
  • budowa innych elementów infrastruktury (gazociągi, odwodnienia, seperatory, melioracje, itp)
 • budowa budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych
  • przygotowanie terenu pod budowę tych obiektów, burzenie budynków i budowli oraz budowa nowych obiektów
  • montaż instalacji wewnętrznych w budynkach i budowlach
  • roboty drogowe
  • wykonawstwo dróg, ulic
  • wykonawstwo zagospodarowania terenu osiedli i placów wraz z małą architekturą i zielenią
 • projektowanie sieci i instalacji sanitarnych
  • przygotowanie terenu pod budowę tych obiektów, burzenie budynków i budowli oraz budowa nowych obiektów
  • sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie zewnętrznych sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków
  • sporządzanie projektów budowlanych w zakresie dróg, ulic i placów
  • kosztorysowanie robót budowlanych
 • handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi
  • handel materiałami budowlanymi do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
  • handel materiałami budowlanymi do instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych
  • handel materiałami budowlanymi odwodnień oraz separatorami i pompowniami
 • Wynajem specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych oraz wynajem taboru