Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. Myślenice - projekty sieci kanalizacyjnych, przyłącza wodociągowe - Dział montażu

Dział montażu

Dział montażu zajmuje się:

  • Wykonawstwem sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, kanalizacji sanitarnej i opadowej
  • Montażem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników szczelnych, wybieralnych (szamb)
  • Przebudową i przekładkami sieci uzbrojenia terenu
  • Wykonywaniem drenażu i odwodnienia terenu
  • Montażem elementów uzbrojenia terenu (studni kanalizacyjnych, komór)

Kontakt

Dyrektor: tel. (12) 274 – 44 – 53    wewn. 25