Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. Myślenice - kanalizacja, przyłącza wodociągowe - O firmie

Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. Myślenice - kanalizacja, przyłącza wodociągowe - O firmie

Prowadzona przez Zbigniewa Kutrybę firma Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Spółka z o.o. jest kontynuacją jego działalności w branży budowlanej, jaką prowadził w latach 1993 – 2008, będąc udziałowcem i dyrektorem Spółki Zakład Sieci Sanitarnych Kutryba Spółka jawna. Wszyscy pracownicy dawnej firmy Zakład Sieci Sanitarnych Kutryba Spółka jawna. zatrudnieni są w obecnie prowadzonej firmie. Kontynuowany jest również profil działalności.

Lata pracy i doświadczenia doprowadziły do szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa, wypracowania silnej pozycji na lokalnym rynku usług budowlanych oraz poszerzenia zakresu działalności o handel hurtowy i świadczenie usług projektowych.

Jesteśmy nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwem, zatrudniającym wykształcony i doświadczony personel, który jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez procedury przetargowe, odpowiednio przygotować oferty, a później solidnie wykonać zlecone zadanie.

Odbiorcami naszych usług w zdecydowanej większości są jednostki samorządu terytorialnego, realizujące inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej, mające na celu poprawę zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów. Realizujemy także zlecenia od osób prywatnych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Naszym celem strategicznym jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych Klientów tak, aby harmonijna współpraca gwarantowała nam trwały rozwój i znaczącą pozycję na rynku usług budowlano-montażowych. Chcemy to osiągnąć poprzez stabilną i wysoką jakość naszych usług. Dążymy do tego, aby znak naszej firmy kojarzył się naszym Klientom i pracownikom Spółki z zaangażowaniem i profesjonalizmem na każdym kroku naszej działalności.

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Zakładu jest świadczenie usług w zakresie usług i dostaw:

Budowa obiektów i roboty drogowe

 • budowle inżynierskie lądowe
  • roboty montażowe sieci wodociągowych zewnętrznych wraz z przepompowniami wody i zbiornikami wodnymi
  • roboty montażowe sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z budową oczyszczalni ścieków
  • budowa innych elementów infrastruktury (gazociągi, odwodnienia, seperatory, melioracje, itp.)
 • budowa budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych
  • przygotowanie terenu pod budowę tych obiektów, burzenie budynków i budowli oraz budowa nowych obiektów
  • montaż instalacji wewnętrznych w budynkach i budowlach
  • roboty drogowe
  • wykonawstwo dróg, ulic
  • wykonawstwo zagospodarowania terenu osiedli i placów wraz z małą architekturą i zielenią
 • projektowanie sieci i instalacji sanitarnych
  • przygotowanie terenu pod budowę tych obiektów, burzenie budynków i budowli oraz budowa nowych obiektów
  • sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie zewnętrznych sieci sanitarnych i oczyszczalni ścieków
  • sporządzanie projektów budowlanych w zakresie dróg, ulic i placów
  • kosztorysowanie robót budowlanych
 • handel hurtowy i detaliczny materiałami budowlanymi
  • handel materiałami budowlanymi do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych
  • handel materiałami budowlanymi do instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych
  • handel materiałami budowlanymi odwodnień oraz separatorami i pompowniami
 • Wynajem specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych oraz wynajem taboru