Zakład Sieci Sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o. Myślenice - przyłącza gazowe, projekty instalacji - Dział projektów i kosztorysowania

Dział projektów i kosztorysowania

Dział projektów i kosztorysowania zajmuje się:

  • Wykonywaniem projektów sieci wodociagowo-kanalizacyjnych
  • Wykonywaniem projektów przyłaczy wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i opadowych oraz przyłączy gazowych
  • Wykonywaniem projektów przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Wykonywaniem projektów zbiorników szczelnych, wybieralnych (szamb)
  • Wykonywaniem projektów instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Wykonywaniem projektów instalacji gazowych
  • Opracowywaniem operatów wodno-prawnych (zrzut ścieków, przejścia potoków, odwodnienie terenu)
  • Wykonywaniem kosztorysów inwestorskich i ofertowych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Kontakt

Projektant, kosztorysant: tel. (12) 274 – 44 – 53    wewn. 21